Nhạc và lời: Ngọc Sơn
Trình bày: Kim Thoa Music: PSQNhạc và lời: Tuấn Cảnh
Trình bày: Kim Thoa Music: PSQ