Ngày kia, sau khi lập thành thế chân vạc vững như kiềng, Lưu Bị bèn kêu Khổng Minh Gia Cát Lượng tới mà rằng:

_ Quân sư này, thế của ta nay đã vững, giang sơn này trước sau gì cũng sẽ thuộc về Bị ta. Vì thế, ta thấy thời gian này ta nên tìm những danh nhân, hiền sĩ, mời họ về với chúng ta để sau này cùng trị quốc an dân, quân sư nghĩ sao?

Khổng Minh đáp:

_ Chúa công quả không hổ là bậc anh minh, sáng suốt. Lúc nào cũng nghĩ tới bàn dân thiên hạ. Vậy ngài đã chọn được những ai chưa?

Lưu Bị đắc trí cười cười:

_ Dĩ nhiên là có. Ta nghe nói có một nhân vật rất kì lạ, quái đản, người đời gọi hắn là Phú Sĩ, lại xuất thân từ THTĐ, cho nên ta dự định sẽ tới thăm hắn một chuyến.

Khổng Minh "à" một tiếng:

_ Thì ra là Phú Sĩ Lãng Tử Hán. Hình như Lượng tôi có nghe qua, không hiểu con người này tài cán ra sao? Ngài đã điều tra, phỏng vấn được bao nhiêu?

Lưu Bị càng cười thêm:

_ Nói về binh pháp chiến lược thì quân sư là tuyệt thế, nhưng nói về chiêu hiền đãi sĩ thì quân sư còn cách ta rất xa. 

Khổng Minh vòng tay:

_ Xin chúa công chỉ giáo.

Lưu Bị càng đắc trí:

_ Này nhé, nhân vật có cái tên Phú Sĩ này từ nhỏ cho đến lớn sống ở Thủ Đức. Hắn học trường Nam Tiểu Học từ lớp một cho đến lớp năm, rồi sau đó được nhận vô THTĐ.

Khổng Minh nói:

_ Vâng, đó là lý lịch của hắn, Lượng tôi muốn nghe ngài bàn về tài năng của hắn.

Lưu Bị lại cười ha hả:

_ Tài năng? Có gì mà khó biết chớ. Hắn đã học từ lớp 1 tới lớp 5, thì ta có thể chắc chắn một điều là hắn có thể đếm được từ một tới năm. Hơn nữa hắn đâu có dừng ở đó, không chừng hắn còn có thể đếm được luôn tới chín ấy chứ. Con người ấy lại không hay ư?

Khổng Minh vẫn còn thắc mắc:

_ Được rồi, đó là tài, còn đức thì sao?

Lưu Bị lần này nghiêm giọng:

_ Sao quân sư lại chóng quên như vậy? Chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói rằng hắn xuất thân từ THTĐ sao? Quân sư há chẳng nhớ rằng THTĐ có một đội ngũ giáo viên siêu việt đến thế nào sao. Thầy, Cô đã giỏi như thế, có bao giờ THTĐ lại cho ra một học trò đức hẹp, tiểu nhân hay sao?

Khổng Minh vội vái dài:

_ Lần này quả thật chúa công luận việc như thần, Lượng tôi vô cùng khâm phục. Nếu chúng ta mà mời được nhiều những cao nhân từ THTĐ, như nhân vật Phú Sĩ, thì Lưọng này sẽ được an nhàn tự toại.

Ngày 27/03/2009
PSQ phỏng chế.