Nhạc và lời: Thanh Sơn
Trình bày: Kim Thoa
Hòa Âm: Phú Sĩ QuyếtMỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương 
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, 
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, 
Biết ai còn nhớ đến ân tình không 
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, 
Những chiều hẹn nhau hết rồi, 
Giờ như nước trôi qua cầu.

Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi 
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi, 
Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc 
Mối u hoài này ai có haỵ

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, 
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương. 
Màu hoa phượng thắm như máu con tim, 
Mỗi lần hè sang kỷ niệm 
Người xưa biết đâu mà tìm