Hang Be Lem 

 

Nhạc và lời: Phanxicô Hải Linh
Trình bày: Quyết Thoa
Hòa Âm: Phú Sĩ Quyết