Học trò đến thăm thầy Đăng

và thụ giáo món xôi bắp cổ truyền của Thầy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</br><br/>

 

 

<br/>