Nhóm cựu học sinh THTĐ cùng nhau họp mặt nhân việc tổ chức sinh nhật lần thứ 85 thầy Luyện Quang Đăng