Nhóm học sinh Nam Cali chúc tết Thầy Đăng và cô Uyển Dung.
Ngày mùng một Tết Ất Mùi 2015

>