MOTHER'S DAY năm nay, Kim Thoa buồn và thương nhớ mẹ của Thoa rất nhiều và Quyết Thoa có làm một video về mẹ để tưởng nhớ về mẹ của Kim Thoa với bài hát " Vắng Bóng Mẹ Rồi".

Kim Thoa kính mời quý Thầy Cô và anh chị xem video: