Nhạc Phẩm: Vắng Bóng Mẹ Rồi

Sáng tác: Ngô Huỳnh

Hòa Âm: Phú Sỹ Quyết

Trình bày: Kim thoa

 

Bao năm cách biệt mẹ tôi đâu rồi
Con chưa trở về, Mẹ ơi đã… ra đi
Ân tình sinh thành đậm sâu .
Không màng nắng mưa dãi giầu .
sương gió chiều bạc trắng mái đầu

Bao năm cách biệt nổi trôi xứ người
Nay chưa trở về, mẹ tôi đã… đi xa.
Con giờ đây thật buồn đau.
Hai hàng nước mắt tuôn trào
Đau xót lòng vì nỗi U sầu

ĐK: Mẹ ơi. Con ở thật xa, đêm đêm, lòng con trĩu nặng,
mẹ đã không còn lòng con đau xót.
Giờ đây. Con phải làm sao. ơn sâu,
phận con chưa tròn mẹ đã xa lìa mãi mãi không còn.

Trên nơi Vĩnh Hằng mẹ đang đứng nhìn.
Trong đôi mắt hiền nhiều thêm ánh… yêu thương
Dương trần ai chẳng trải qua.
Con giờ phải xa mẹ rồi xin khắc trọn đạo lý làm người!

Dương trần ai chẳng trải qua.
Con giờ phải xa mẹ rồi xin khắc trọn………… đạo lý làm người!