Sáng Tác: Y VÂN
Hòa Âm: PSQ
Trình Bày: Kim Thoa

Ơn Cha như Thái Sơn cao bao từng
Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến
Ơn Cha như đuốc soi trong đêm trường
Đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng

Ơn Cha như bóng cây xanh trên ngàn
Tình Cha tha thiết lòng Cha âu yếm
Ơn Cha như mái hiên che năm trường
Gió mưa xa gần nắng mưa không sờn

Nào những khi con buồn Người đến bên vỗ về
Bàn tay xoa trên mái tóc - mến… thương
Đôi lúc Cha khuyên con - trong những khi sai lầm
Thì còn bàn tay than thiết - nào… hơn

Ơn Cha như nắng soi trên cuộc đời
Người cho ánh sáng Người cho lẽ sống
Ơn Cha hai tiếng yêu thương vô vàn
Sẽ không phai tàn với bao năm trường

Ơn Cha hai tiếng yêu thương vô vàn
Sẽ không phai tàn…. với.. bao.. năm.. trường